На тази дата: Роулинг получи награда

През 2010 година Роулинг беше избрана първа да получи новоучредената датска литературна награда на името на Ханс Кристиян Андерсен.

Коментари