Глава за препрочитане: Среднощният дуел

Преди точно 25 години Хари Потър за пръв път се качи на метла. Момчето, чиято най-близка среща със спорта беше в ролята на боксова круша за Дъдли, се превърна в най-младия търсач от един век насам.

Тази годишнина е чудесен повод всички да препрочетем глава 9 от "Философският камък" и да видим дали ще открием нещо, което не сме забелязали преди.

Възседна метлата си, отблъсна се силно от земята и се понесе нагоре. Въздухът свистеше в косата му, одеждите му плющяха зад него и в прилив на бясна радост той осъзна, че е открил нещо, което можеше да прави, без да го учат — това беше лесно, това беше прекрасно. Той дръпна дръжката на метлата по-нагоре, за да се понесе още по-високо, и чу от земята писъците и ахканията на момичетата и възхитения вик на Рон.